VÄRLDENS BÖRSER

Oavsett om du är intresserad av börsen i Taiwan eller London hittar du vägen dit här. Börser i Indien - Stock Exchange: Kazakstan: Sydkorea: Indien - Bombay.

Det ineffektiva jordbruket Trots den snabba urbaniseringen är fortfarande mer än hälften av Indiens arbetskraft sysselsatt i jordbruket. Tidigare hade väljarna i allmänhet valt parti efter kast , religion eller etnicitet , men nu ökade istället stödet för en mängd regionala partier. Holländarna kom först, tätt följd av engelsmännen , som upprättade Ostindiska kompaniet.

Bilder und Videos zu: Indien

Börsveckan är en renodlad aktietidning. Prenumerera för endast kr per år. Tidningen ges ut 42 måndagar om året med totalt över aktierekommendationer.

Svagare konjunktur blir bekymmer för nästa regering. Kalender Rapporter Stämmor Utdelning. Visa inte detta meddelande igen. Du använder en gammal version av DN-appen. Logga in eller Skapa konto. Med ett gratiskonto kan du följa skribenter och ämnen samt spara artiklar. Du behöver uppgradera ditt konto Du har ett gratiskonto. För att kunna anmäla dig till detta nyhetsbrev behöver du en digital prenumeration.

Avbryt Ja, logga ut. Login status has changed Login status has changed. Page will reload to update new status. Din prenumeration förändras inte. Den främste härskaren i detta rike var Ashoka f.

Efter hans död började emellertid riket upplösas. Efterhand fick de karaktär av regelrätta erövringar, som när Delhi intogs och senare ombildades till ett sultanat , som med tiden bredde ut sig över mellersta och norra Indien. Sultanatet upplöstes , när Timur Lenk invaderade Indien. Timur Lenks ättling Babur besegrade den regerande sultanen av Delhi och grundade moguls rike.

Deras erövringar begränsades till smala kustremsor och syftade främst till att säkra handeln med kryddor och andra lyxvaror för den europeiska marknaden. Ryktena om Indiens rikedomar lockade andra europeiska länder att bryta Portugals monopol.

Holländarna kom först, tätt följd av engelsmännen , som upprättade Ostindiska kompaniet. Vid talets mitt kämpade engelsmännen och fransmännen om makten i Indien. Det brittisk-franska kolonialkriget slutade med brittisk seger, främst tack vare Storbritanniens överlägsenhet till sjöss och deras stabilare regim i hemlandet.

Den avgörande händelsen i kolonialkriget var Robert Clives seger vid Plassey , där han med man slog Bengalens härskare, som hade 50 man understödda av en liten fransk artilleristyrka. Fram till styrdes Indien i realiteten av Ostindiska kompaniet, inte av den brittiska regeringen. Indiska soldater i kompaniets tjänst gjorde uppror mot sina officerare, och soldaternas revolt stöddes av ättlingar till tidigare furstar och godsägare.

Följden blev emellertid att den brittiska regeringen nu övertog styret av den stora kolonin. Kompaniet upplöstes och en engelsk vicekung utnämndes. Men engelsmännen var samtidigt restriktiva när det gällde att ge indierna poster i ansvarig ställning trots den lojalitet som de hade mött hos den indiska medelklassen.

Besvikelsen bland den indiska medelklassen ledde till att en grupp universitetsutbildade indier bildade partiet Indiska nationalkongressen. Första världskrigets utbrott medförde att Indiens lojalitet med britterna stärktes. Under Gandhis ledning blev kongressen ett massparti, med stor hinduisk majoritet.

Hans närmaste medarbetare var Jawaharlal Nehru , en brahman medlem av hinduernas högsta andliga kast utbildad i Europa, som gjorde partiet till ett framstegsvänligt, liberalt demokratiskt parti med socialistisk inriktning.

Förhandlingarna bröt samman när muslimerna krävde att landet skulle delas. Landets delning medförde ett oerhört blodbad. Enbart i Punjab dödades mer än människor. I det islamska Pakistan bodde miljoner hinduer, och miljoner muslimer fanns i det övervägande hinduiska Indien. Kashmirs maharadja — en hindu — regerade över en islamsk majoritet, och efter ett islamskt uppror beslöt maharadjan att hans land skulle tillhöra Indien.

Men Pakistan hävdade att Kashmir rätteligen tillhörde detta land, och krig utbröt mellan Indien och Pakistan. Indiens förste premiärminister efter blev Nehru , som Gandhi hade utsett till sin efterträdare. Nehru förklarade att han ville modernisera Indien och framför allt reformera kastväsendet. Nehru efterträddes av Lal Bahadur Shastri , vars ämbetsperiod blev kort; den dominerades av ett kortvarigt krig med Pakistan och slutade med hans död i januari Shastri efterträddes av Indira Gandhi , Nehrus dotter.

Den ständiga slitningen mellan Indira Gandhi och partiets övriga ledande medlemmar ledde till en splittring. Eftersom hon inte hade ett brett parlamentariskt stöd bakom sig utlyste Indira Gandhi nyval Flera indiska delstater hemsöktes under av politiska oroligheter och hungerkravaller.

Bland orsakerna har bl. En annan bidragande orsak var hennes brutala slumsanering. Regeringskoalitionen visade sig dock vara bräcklig, och Janata splittrades snart i rivaliserande fraktioner. Blodiga oroligheter riktade mot invandrare har förekommit i delstaten Assam i nordöst, bönder har demonstrerat för bättre villkor i flera delstater, studentoroligheter har skakat bl. Indien var officiellt ett kejsardöme under den brittiske monarken fram till Centralregeringen kan via beslut av presidenten ta över styret i en delstat.

Indiens statsskick beskrevs traditionellt som 'kvasifederalt' med en stark centralmakt och svagare delstater, [ 30 ] men det har blivit mer och mer federalt sedan slutet av talet som en följd av politiska, ekonomiska och sociala förändringar.

Indiens premiärminister är regeringschef och utövar i realiteten den exekutiva makten. Indien tillämpar parlamentarism , det vill säga att den verkställande makten är underordnad den lagstiftande och premiärministern och regeringen är direkt ansvarig inför parlamentets underhus. Den federala lagstiftande församlingen är ett bikameralt parlamant , med överhuset Rajya Sabha som organ för delstaterna och underhuset Lok Sabha som organ direkt för folket. De flesta väljs indirekt av delstaternas och unionsterritoriernas lagstiftande församlingar i proportion till deras folkmängd.

Valsystemet till det indiska parlamentet sker enligt principen för enmansvalkretsar och enkel relativ majoritet , även kallat " first past the post ". Premiärminister Nehru styrde Indien till sin död